Què són les comissions?

  • L'AMPA divideix les seves tasques en diferents comissions de treball formades per pares i mares voluntaris. Aquestes comissions són les responsables que les activitats i serveis de l'AMPA funcionin correctament.
  • L'accés és obert i voluntari a qualsevol membre de l'AMPA, especialment totes aquelles persones que tinguin alguna relació directa amb l'activitat de la comissió i/o que tinguin interès a col·laborar-hi.

Les comissions són:

Activitats migdia
S’encarrega de gestionar i organitzar les activitats de migdia que s’ofereixen als alumnes al migdia
Planifica un ventall d’activitats que siguin de qualitat i ofereixin oportunitats d’aprenentatge i alhora diversió per als alumnes en l’estona de lleure, intentant respondre les demandes i interessos de les famílies.

Llibres
S’encarrega de la distribució dels llibres proposats per l’escola

Festes
L’objectiu d’aquesta comissió és dinamitzar i afavorir les relacions entre les famílies mitjançant les festes. Organitza la festa de fi de curs i fomenta la participació en les activitats proposades pel poble tals com la rua de Carnaval entre d’altres.
És l’encarregada de col·laborar amb l’escola en l’organització de les diferents festes tradicionals que se celebren al llarg del curs escolar (castanyada, Sant Jordi) gestionant també els recursos econòmics per poder-ho fer.
Com la resta, és una comissió oberta a noves propostes que podeu enviar a...

Imatge i comunicació
És l’encarregada de difondre les actuacions i comunicacions de l’AMPA i l’escola a través de diversos materials i suports, com ara cartells, fulletons i díptics, per tal que arribin a totes les famílies de manera àgil i eficaç.
Alhora s’ocupa de dinamitzar les xarxes socials i el web per a mantenir-nos informats i al dia!

Idiomes
l’Auxiliar d'idiomes és una persona nativa de llengua anglesa que dona suport a les classes d’anglès amb els següents objectius:

  • Possibilitar la pràctica de la conversació oral en la llengua anglesa objecte d’estudi de l’alumnat.
  • Apropopar a l’alumanat i professorat a la cultura del país on es parla la llengua mitjançant la presentació de temes d’actualitat i activitats lúdiques.
  • Proporconar un model de correcció fonètica i gramatical en anglès.

Escola Sostenible
Sota el projecte del Centre Andorra Sostenible de Govern, la comissió Escola Sostenible és un punt de trobada i intercanvi de les idees, iniciatives i accions ambientals per portar a terme al col·legi, per tal que s’impliqui l’escola a la conservació i la millora del medi ambient.

Els objectius específics del projecte inclouen aspectes com:

  • Generar valors, actituds i comportaments sostenibles per formar ciutadans amb capacitat per a l’acció i que promoguin la millora del medi.
  • Millorar el coneixement del medi ambient del país i de la cultura de la sostenibilitat en l’entorn educatiu.
  • Vetllar per la millora de la gestió dels recursos a l’escola, així com la introducció de la sostenibilitat en el currículum escolar.
  • Implicar tota la comunitat educativa dels centres (alumnat, professorat, personal no docent, pares i mares) i les administracions en un projecte comú.
  • Millorar l’oferta educativa disponible per als centres, a partir d’una oferta de recursos permanents (Centre Andorra Sostenible) i la dinamització de recursos específics en el marc del projecte Escola Sostenible.

Quinto de Nadal

Concurs de Nadal
Cada any, l'AMPA organitza un concurs de dibuix de Nadal que es celebra a l'escola aproximadament la segona setmana de desembre.

El concurs està dirigit unicament als alumnes de 4rt de primària. Són els membres de la junta de l'Ampa qui seleccionen els tres dibuixos guanyadors, sense connèixer el nom dels alumnes de tots els dibuixos participants. Si un fill d'algun membre de la junta participa en el concurs, aquest membre perd el dret a vot per tal de preservar la imparcialitat del concurs.

Tots els alumnes participants són obsequiats amb un lot de regal, que inclou petites donacions d'empreses col·laboradores així com un llibre que regala l'AMPA per fomentar la lectura. Per aquest concurs 2019, el llibre que hem seleccionat es titula "Poca broma amb la xocolata", un llibre molt divertit que de ben segur agradarà. A més, tenim la sort que la seva autora, Ester Ferran, vindrà al col·legi a fer una xerrada per als alumnes.

Els alumnes dels tres millors dibuixos, a banda del lot de regal, guanyen un maletí de pintures i altres premis que poden ser -en funcció de les empreses que vulguin col·laborar- entrades a Caldea, el Palau de Gel, forfaits de dia de Grandvalira, regal d'assegurança escolar, etc...

Finalment, l'alumne del millor dibuix guanya un curs de plàstica ofert pel Comú d'Andorra la Vella i aquest dibuix és el que l'AMPA utilitza per a la felicitació de Nadal de l'associació.

Educació i Xerrades
L’objectiu principal de qualsevol activitat formativa per a pares i mares és el de reforçar i augmentar les seves competències educatives: d'observació, d'anàlisi, de reflexió i d'intervenció, per tal que adquireixin o recuperin confiança en la seva capacitat per dur a terme la seva tasca de pares i mares. Confiança necessària per tenir la força suficient per exercir-la amb responsabilitat i autonomia.

Aquest objectiu general implica, per una banda, posar al seu abast coneixements bàsics sobre el procés evolutiu i d'aprenentatge dels infants, per tal de poder entendre millor els seus fills, i, per altra, acompanyar-los en l'anàlisi i reflexió sobre les seves relacions amb ells, sobre el paper que hi juguen les emocions, interferint-les o facilitant-les, sobre la coherència de les actituds amb els valors que es volen transmetre…, Així com també, aportar-los recursos i estratègies d'intervenció educatives, alternatives a les clàssiques, ja que moltes han quedat desfassades o inadequades tant pels canvis socials, com per la millora del coneixement psicològic i pedagògic dels darrers temps.

En resum, no es tracte tant d'aprofundir en el coneixement del comportament dels infants en general, sinó en conèixer i entendre cadascú millor els seus fills i a si mateix per poder augmentar la qualitat de la relació i de la intervenció educativa de cadascú amb els seus fills i filles.

Com la resta, és una comissió oberta a noves propostes que podeu enviar a secretaria@ampajaner.org

FEM DEL COL·LEGI JANER LA MILLOR ESCOLA DEL MÓN !