Què és l'AMPA?

L'AMPA de l'escola Janer és l'associació sense ànim de lucre, formada per pares i mares d'alumnes de l'escola que contribueix a la millora de la qualitat del centre. És un espai que ofereix a totes les famílies una oportunitat única per participar en la vida de la nostra escola i en l'educació que reben els nostres fills i filles.

Així doncs, el nostre objectiu és ajudar que el projecte educatiu de l'escola sigui el màxim profitós per als infants.

Si voleu més informació de l'associació, aquí podeu descarregar els nostres estatuts.

Què fem?

La nostra missió és gestionar, finançar i promoure una sèrie d'activitats que són molt importants, com ara:

  • Promoure la participació de les famílies a la comunitat educativa potenciant la seva implicació en el funcionament del centre, creant un espai que permeti als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l'escola i sobre temes educatius d'abast general.
  • Atendre i canalitzar les inquietuds o iniciatives dels pares i mares relacionades amb l'escola, a través de les institucions escolars, el Consell, els delegats de curs i les comissions.
  • Gestionar i organitzar els serveis complementaris del centre com activitats lúdiques, esportives, interactives, educatives de migdia.
  • Adequar i millorar alguns equipaments de l'escola.
  • Administrar els recursos econòmics generats per l'Associació en benefici de tots els alumnes del centre.
  • Organitzar les festes de fi de curs i col·laborar en les que organitza l'escola.
  • Fomentar la participació en les activitats proposades, tals com la rua de Carnaval entre d'altres.
  • Organitzar xerrades de formació adreçada a pares i mares.
  • Tramitar les sol·licituds de subvencions a govern i comú.
  • Col·laborar econòmicament i logísticament amb l'auxiliar de conversa.