AMPA

QUALITAT DE L'AIRE EN LES AULES

QUALITAT DE L'AIRE EN LES AULES: LA VENTILACIÓ ES LA MILLOR PREVENCIÓ CONTRA EL CONTAGI SARS COV2

QUALITAT DE L'AIRE EN LES AULES: LA VENTILACIÓ ES LA MILLOR PREVENCIÓ CONTRA EL CONTAGI SARS COV2

En un curs escolar marcat per la pandèmia i les mesures excepcionals que han alterat el funcionament i la interacció dels alumnes a l’escola; des de l’AMPA hem estat en constant comunicació amb la Direcció de l’escola, des d’abans de començar el curs, en relació amb els protocols a aplicar per prevenir el contagi del SARS-COV 2 a l’escola.

En aquest sentit, i d’acord amb les darreres investigacions en matèria de la COVID -19 dutes a terme per experts internacionals en el darrer any, s’ha posat en evidència la importància dels aerosols en la transmissió del virus SARS COV 2

Al respirar, tots expulsem diòxid de carboni, CO2, que s’acumula als espais que no disposen d’una bona ventilació. El nivell de concentració de CO2 en l’aire d’un espai és un indicador de la qualitat de l’aire. 

És per aquest motiu, que el passat mes d’octubre l’AMPA va encomanar un estudi de la qualitat de l’aire en diferents espais de l’escola, a una empresa andorrana especialitzada en aquesta matèria, BIOMA

L’objectiu de l’estudi era fer una diagnòstic dels nivells de la qualitat de l’aire en els diferents espais de l’escola, principalment les aules en què els alumnes passen bona part del dia, però també en espais comuns, com per exemple, el menjador, els gimnasos o el pati tancat.

Durant el mes de novembre, es van instal·lar una sèrie de mesuradors de Co2, temperatura, humitat, etc. en diferents espais del centre amb l’objectiu de mesurar la concentració de diòxid de carboni (CO2) durant 4 dies en cadascun dels 12 espais objecte de l’anàlisis. 

Per realitzar l’estudi, es va establir un protocol d’actuació per cada un dels quatre dies (treballar en condicions habituals, treballar amb la porta oberta, obrir portes i finestres durant 3 minuts cada hora) i es van anotar les actuacions en cadascun dels espais en uns fulls de registre per ser analitzats posteriorment pels esepcialistes.

Les conclusions extretes d’aquest estudi són les següents: 

  • En totes les aules d’estudi es posa en evidència concentracions de CO2 superiors a 1.000 ppm que és el valor màxim recomanat per una qualitat de l’aire acceptable en aules d’estudi; i en la majoria de casos s’assoleixen concentracions de CO2 superiors a 2.000 ppm.
  • En els espais més grans, i de trànsit d’alumnes, les concentracions són menors que a les aules però tot i això continuen presentant punts per sobre de 1.000 ppm de CO2
  • Igualment, quan els espais queden desocupats i/o s’apliquen mesures correctores (obertura de portes i/o finestres), els valors baixen però tornen a pujar tan aviat com es produeix de nou l’ocupació de l’espai. 
  • Segons els càlculs de concentració de CO2 estable, el menjador és l’únic espai que no necessita aplicar mesures addicionals en cap moment del dia. En els altres indrets, cal augmentar la freqüència de ventilació manual quan s’arriba als valors preconitzats; i en qualsevol cas no s’hauria de superar els valors de 1.000 ppm en cap cas. 

Tenint en compte aquest resultats, l’empresa ens va facilitar dos mesuradors durant el mes de desembre per a poder comparar els escenaris realitzats a l’estudi i, diferents nous escenaris de ventilació amb la porta oberta i regulant l’apertura continuada de finestres en funció de les necessitats i característiques concretes de cada espai i amb l’objectiu de definir els protcols de ventilació que permetin mantenir un adequat equilibri entre els nivells de CO2 de cada espai i la seva temperatura comfortable. 

Dels diferents escenaris avaluats, s’ha comprovat que el cas més favorable per mantenir els nivells de CO2 per sota de 1.000 ppm (al voltant de 700 ppm que és el valor recomanat per minimitzar el risc de contagi amb el SARS CoV 2) és quan es manté la porta oberta i dues de les finestres (la primera i la darrera) amb una apertura determinada en funció de l’edat dels nens i nenes i ocupació de l’espai. 

Per això, des de l’AMPA i seguint les recomanacions dels experts, hem considerat adequat adquirir 6 aparells que permeten mesurar els nivells de CO2 i fer un seguiment continu de la qualitat de l’aire, la temperatura, la humitat, etc. en les aules i la resta d’espais de l’escola; ja que fins a la data les dades demostren que no hem estat prou conscients de la importància d’implementar un Protocol de ventilació òptim per a cada espai.

Aquests aparells es van instal·lar a l’escola el proppassat 19 de gener del 2021; i cada setmana es van rotant en els diferents espais amb l’objectiu de disposar de les dades tècniques que permeten definir el protocol de ventilació òptim per a cada espai per tal de mantenir els nivells de CO2 dins dels valors recomanats (per sota de 700 ppm) i alhora ajudar al claustre a ser coneixedor dels nivells de CO2 perquè ells mateixos siguin agents actius en la millora de la qualitat de l’aire de les aules i espais comuns de l’escola.

Per aquest motiu us recordem que és important que els vostres fills i filles vagin suficientment abrigats ja que en la majoria d’espais s’han de mantenir obertures continuades d’entre 5 i 10 mm les finestres de la classe; i en alguns casos fins i tot les portes. La temperatura registrada més baixa és uns 18,5ºC i la més alta 21,5ºC.

Esperem que aquest Projecte i la inversió en aquests aparells ens permeti vetllar, entre tots, per mantenir uns nivells saludables de qualitat de l’aire a la nostra escola, en uns moments en què clarament la pandèmia ha posat en un primer pla la necessitat de fer prevenció de contagis via aerosols. 

El Protocol de seguiment d’aquest projecte es detalla a continuació: